İbrahim Aleyhisselamın Babası Azer (Taruh)’un Hükmü Nedir?

Hz. İbrahim (a.s)‘ın defalarca ve güzellikle islama davet ettiği babasıdır. Kur’an’da da geçtiği gibi İbrahim (a.s). babasına islam’a davet ederken “Babacığım!” diye hitap etmektedir.

Allah’ın buyruğu gibi: Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et! (Nahl:125)

hz İbrahim'in babasının kuran'ı kerimde hükmü

Hz İbrahim’in babası Azer heykeltraştı. Taştan put yapıp satıyor, bazen de bunu İbrahim (a.s) verip pazarlarda sattırıyordu. O dönemde İbrahim (a.s)‘ın yaşı küçük olmasına rağmen, babasının satması için verdiği putları satarken, putlarla dalga geçer ve bir işe yaramadığını dile getirdiği için, kimse ondan put satın almazdı.

İbrahim a.s babası Azer‘i islam’a davet edince, babası şiddetle inkar etti ve İbrahim (a.s) bu davetten vazgeçmezse onu taşlayacağını söylüyordu. Ne yazık ki müslümanların ailelerinde tarih boyunca İslam’a düşmanlık  edenler olmuştur. Bu ister peygamberlerin ailesinden olsun ister sahabilerden veya sıradan müslümanlardan. İbrahim a.s babası, Nuh a.s oğlu, Lut a.s eşi, Muhammed s.a.v amcası gibi veya sahabilerin annesi veya babası olsun.

Azer Taruh Hz İbrahim (a.s)’ın Babası mı?

İnsanların arasında her ne kadar Azer (Taruh) İbrahim’in babası değil de, amcası olduğunu söylese de bu yanlış bir bilgidir. Ayetler ve hadislerde gördüğümüz gibi Azer İbrahim a.s babası olarak bahsedilmektedir.

Peygamberlerin Kafir Ebeveyn Veya Akrabaları Olabilir mi?

İnsanların arasında bir Peygamberin babası veya annesi kafir olamayacağı inancı mevcuttur ki, bu batıl bir inanıştır.

Bunun birçok örnekleri vardır.

Kur’an’da Nuh (a.s)‘dan bahsederken oğlunun kafir olduğu ve kafir olarak öldüğünü görüyoruz:

Nuh, bir kenara çekilmiş oğluna seslendi: “Ey oğulcuğum! Bizimle beraber (gemiye) bin. Sakın kâfirlerle beraber olma!” Oğlu dedi ki: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” Dedi ki: “Bugün, Allah’ın rahmet ettikleri hariç, Allah’ın emrinden insanı koruyacak yoktur.” Aralarına dalga girdi ve boğulanlardan oldu. (Hud:42-43)

Ayetin devamında Nuh (a.s) Allah’a Oğlu için şu şekilde yalvarıyor:

Nuh, Rabbine seslendi: “Rabbim! Muhakkak ki, oğlum da benim ailemdendir. Ve hiç şüphesiz senin vaadin haktır. Ve sen (en doğru ve en sağlam hüküm veren) Ahkemu’l Hâkimîn’sin.” (Hud:45)

Allah da ona ayetin devamında şu şekilde cevap veriyor:

Dedi ki: “Ey Nuh! Şüphesiz ki o, senin ehlinden değildir. O, salih olmayan bir ameldir. Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme! Cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.” (Hud:46)

Burdan anlıyoruz ki Peygamberin oğlu kafir olarak öldü ve yeri cehennemdir.

Başka bir ayette de Lut (a.s) eşinden bahsediliyor ve o da kavm ile beraber helak olanlardan olduğunu anlatıyor.

Elçilerimiz (Melekler) Lut’a geldiğinde, içini bir korku ve sıkıntı sardı. Demişlerdi ki: “Korkma ve üzülme! Kuşkusuz, karın hariç, seni ve aileni kurtaracağız. (Karın ise) geride kalacaklardandır.” (29.Ankebut:33)

Başka bir Peygamber olarak Muhammed (s.a.v)‘den örnek verebiliriz. Muslimde geçen bir hadiste, Bedevilerden bir adam Peygamber (s.a.v)‘e gelerek babam nerde diye soruyor. Allah Resulü de babam ve baban ateştedir, diye cevap veriyor.

Burda Azer İbrahim (a.s) babası değil amcasıdır sözü çürümüş oldu. Ne herhangi bir delile dayanarak konuşuyorlar ne ispatlaya bilirler. Çünkü hem ayetlerde hem de hadislerde Azerden İbrahim (a.s) babası olduğu gayet açıktır.

İbrahim (a.s) ve Babası Azer Kıyamet Gününde

islam araştırmaları peygamber efendimizin ibrahim'in babası azer için naklettiği

Muhammed (s.a.v) bir hadisinde İbrahim (a.s) ve babasının kıyamet gününde karşılaşması şu şekilde anlatıyor:

Ebu Hureyre (r.a) Muhammed (s.a.v)‘den şöyle rivayet ediyor: Kıyamet günü İbrahim babası Azer karşılaşır.  Azerin yüzü siyah, kirli ve topraklı halde. İbrahim babasına ben sana söylememiş miydim fakat sen bana asi oldun der. Babası da ona: bugün sana itaat edip sana asi olmayacağım der. Ardından İbrahim (a.s) Allah’a döner ve: Ya Rab! Sen bana beni bugün utandırmayacağına dair bir söz vermedin mi, Babamın şu hali nedir, der. Allah da ona şöyle der: Ey İbrahim, Ben cenneti kafirlere haram kıldım, fakat o ayağın altında olan da nedir? İbrahim yere bakar ve kirli ve kanlı bir sırtlan görür. O sırtlan bacaklarından tutulup cehenneme atılır. (Sahih Buhari 3350 )

İbrahim (A.S) İnananlar İçin Güzel Bir Örnektir

Allah kur’an’da İbrahim (a.s)‘ı şu şekilde övüyor:

Sizin için İbrahim’de ve onunla birlikte olan (müminlerde/resûllerde) güzel bir örneklik vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizden ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerinizden berîyiz. Sizi tekfir ettik (üzerinde bulunduğunuz yolu ve sizi reddettik). Bizimle sizin aranızda, tek olan Allah’a iman edinceye kadar, ebedî bir düşmanlık ve ebedî bir kin baş göstermiştir.” İbrahim’in babasına söylediği: “Senin için Allah’tan bağışlanma dileyeceğim. (Ama) Allah’a karşı sana hiçbir faydam olmaz.” sözü müstesna. Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnızca sanadır. (60.Mumtehine:4)

Çünkü İbrahim (a.s) babasının iman etmeyeceğini ve Allah’ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı.

Hz İbrahim’in babası için bağışlanma istemesi, sadece ona verdiği sözü yerine getirmek içindi. Babasının Allah düşmanı olduğu açığa çıkınca, ondan teberrî etti/uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, ince kalpli ve yumuşak huylu biriydi. (9.Tevbe:114)

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın