Ayetel Kürsi Anlamı Türkçe Okunuşu Fayda ve Faziletleri

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan ayetidir. Ayet, tevhid ilmini en iyi şekilde anlatmaktadır. Bu sebeple Ayetel Kürsi okunuşu bilmek büyük önem taşımaktadır. Ayette Allah’ın kürsüsü zikredilmektedir. İşte Ayetel Kürsi’nin Türkçe okunuşu şu şekildedir;

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum
 • lâ te’huzühu sinetün velâ nevm
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard
 • men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm
 • velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

ayetel kursi okunuşu

Ayetel Kürsi Arapça

ayetel kursi arapça yazılışı

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı

Ayetel Kürsi anlamı mutlaka bilinmesi gereken bir suredir. Surenin anlamı Arapça okurken nelerden bahsettiğimizi algılayabilmek adına önem taşımaktadır. Surenin anlamında Allah’ın varlığı, birliğine ve onun dilediği yerde olduğuna değinilmektedir. Tam meali ise şu şekildedir;

Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!

Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

ayetel kursi duası

Ayetel Kürsi Duası Nedir ve Neden Önemlidir?

Ayet-el Kürsi Kuranı Kerim’de ki Bakara Suresi içinde yer almaktadır. Surenin 255. ayetidir. Medine’de indirildiğine inanılır. Hz Muhammed’in (s.a.v.) “Ayetlerin Efendisi” kavramını kullandığı sure Ayetel Kürsidir. Duanın kötülüklerden, belalardan, sıkıntılardan koruduğuna inanılmaktadır. İsmini ayetin içinde geçen ilim, kudret, taht anlamlarına gelen kürsi sözcüğünden almaktadır.

Ayetel Kürsi Yüce Allah’ın en büyük ismi ile başlamaktadır. İçerisinde Allah’ın diğer isimleri ve büyük sıfatlarını da geçirmektedir. Sures bu sebepten Kuran-ı Kerimde bulunan en büyük önemli ayetlerden olma özelliğini taşımaktadır. Ayetin birçok farklı faziletleri ve faydaları bulunmaktadır. Bu fayda ve faziletler de ayet ve hadisler yol gösterici olmaktadır.

Allah’ın (C.C.) Ayetel Kürsi’de Geçen Diğer İsimleri;

 1. El-Aliyy: Yüce, kendisinden daha üstün bulunmayan manasına gelmektedir.
 2. El-Hayy: Sonsuz hayata sahip, daima diri olan.
 3. El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan.
 4. El-Azim: Yüce ve sonsuz kudret sahibi.
 5. El-Alim: Allah’ın her şeye sahip bir ilme sahip olması.

Allah’ın (C.C.) Ayetel Kürsi’de Geçen Sıfatları;

 1. Semi: Yüce Allah’ın subuti sıfatlarındandır. Her şeyi işiten anlamına gelmektedir.
 2. Basar: Allah’ın görme sıfatıdır. Bu sıfatla ilgili bir ayette “O, gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizleyeceği her şeyi bilir. Allah adaletle hükmeder. O’nu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphe yok ki Allah, işiten ve görendir.” buyurulmuştur.
 3. İlim: Allah’ın kainattaki her şeyden haberdar olmasıdır.
 4. Muhalefetün lil Havadis: Yaratılmışlara benzememek manası ile Allah’ın tenzihi sıfatlarından birini karşılamaktadır.

Ayetel Kürsi’nin Faydası ve Faziletleri

Ayetel Kürsi birçok fayda, hikmet ve faziletlere sahiptir. Gün içerisinde bol bol okunmalıdır. Surenin sağlık problemlerine ve içsel sıkıntılara iyi geldiği gibi bolluk bereketlik getirdiğine de inanılmaktadır.

Namazlardan sonra okunması, uyumadan öncesi okunması ile ilgili birçok kıymetli faydası bulunmaktadır. Ayetel Kürsi duası tekrar edildikçe hayırlı güzel şeylere yol açmaktadır. Büyük, küçük, hasta, sağlıklı, huzurlu, huzursuz herkesin okuyup faydalarından yararlanması gerekilen bu duanın faziletlerini birçok durum ile örneklendirebiliriz.

Ayetel Kürsi Faydaları:

 • Hz Muhammed (s.a.v.) “Yatağına yatınca Ayetel Kürsi’yi oku devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar şeytan yaklaşmayacaktır” diye buyurmuştur. Bununla birlikte dua uyumadan önce her gün okunduğu takdirde kişinin sabaha, huzurla uyumasına yardımcı olmaktadır.
 • Allahü Teala’nın en büyük sıfatlarını içeren bu dua onun isminin anılması ile sevaba vesile olur ve Allahü Teala’nın rızasını kazandırır.
 • Dua sürekli tekrar edildiği takdirde günahların affına vesile olur.
 • Cehennem azabı ve kabir azabı kurtuluşunun en büyük kaynaklarındandır.
 • Bereketi bol bir dua olduğundan şükür etmek için sıklıkla okunduğunda bolluk ve bereketin artmasına aracılık eder. Ayetel Kürsi okunduğu evin bereket durumunu arttırır. Bu durumla ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sen Ayetel Kürsi’den neredesin? O herhangi bir yemek yahut katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.”
 • Sıkıntılı anlarda okunduğunda Allah kişiye yardım etmektedir. Bununla ilgili bir hadiste bulunmaktadır. Bu hadis, “Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah ona yardım eder.” Şeklindedir.
 • Evlerinde Fatiha ve Ayetel Kürsi’yi birlikte okuyanlara gün içerisinde şeytan bir zarar veremez.
 • Ayetel Kürsi şifa açısından da faydalıdır. Geceleri uyuyamama, sürekli kabus görme gibi durumlar için sıklıkla okunmalıdır.
 • Ruhsal sıkıntı, depresyon, endişe anları için de okunduğunda kişiye ferahlama anlamında fayda sağlamaktadır.
 • Hane içerisindeki huzursuzluk, tatsızlık, kavga gibi durumların azalmasına fayda sağlar.
 • Evden çıkarken okunması durumunda kişiyi her türlü bela ve felaketten korur.
 • Nazar, göz değmesi gibi durumların etkisini kaybetmesinde fayda sağlar. Ruhu ve içi ferahlatıcı etkisi vardır.
 • Hastalık ve acıların dinmesine yardımcı olur.

Ayetel Kürsi Faziletleri ile İlgili Bazı Hadis-i Şerif Mealleri;

Her türlü bela, felaket, sıkıntı, üzüntü gibi kötü durumdan koruyan duanın birçok fazileti bulunmaktadır. Bu faziletleri hadis-i şerifler aracılığı ile ortaya çıkmaktadır.

Kötülüğe karşı kalkan görevi gören duayı okuyana Allah bir melek gönderir ve bu melek duayı okuyanın gün boyunca yaptığı tüm kötülükleri siler.

Zorluk, sıkıntı ve darlık içindeyken bu duayı okuyanlar tez zamanda bolluk ve bereketliğe kavuşur. Nazara karşı etkili bir koruma sağlamaktadır. Gayret ve sabırla duaların kabulü için sıklıkla okunmalıdır.  Bu faziletli durumlar için bazı alimlerin ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadis-i şerif mealleri bulunmaktadır.

 • Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar. (Hakim)
 • Ayetel Kürsi Kur’an-ı Kerimin dörtte biridir. (Ebu-ş- Şeyh)
 • Yatarken Ayetel Kürsi okuyana, şeytan yaklaşamaz. (Şevahid-ün-Nübüvve)
 • Evinden çıkarken Ayetel Kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.
 • Ayetel Kürsiyi ihlas ile okuyanın, insan hayvan hakları ve farz borçlarından başka bütün günahları af olur. (İslam Ahlakı)
 • Hazret-i Ali “Kabir azabından kurtulmak için Ayetel Kürsiyi çok okumalı” buyuruyor. (Zühre-tür-Riyaz)
 • “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir.” Hz.Muhammed)
 • “Âyetü’l-kürsî Kur’ân âyetlerinin şahıdır.” (Hz.Muhammed)
 • “Kim Bakara sûresinin ilk dört âyetini, Âyetü’l-Kürsî’yi ve peşinden gelen iki âyeti, bir de Bakara sûresinin son üç âyetini okursa ona ve âilesine o gün şeytan yaklaşamaz ve hoşuna gitmeyecek bir durumla karşılaşmaz.” (Abdullah b.Mesud)
Ayetel Kürsi’nin Namazlardan Sonra Okunmasının Faziletleri Nelerdir?

suresi Allah duası olan dünya sağlık canlı ayet

Ayetel Kürsi farz namazları ve diğer tüm namazların ardından okunabilecek bir ayettir. Farz namazı, Cuma namazı gibi tüm namazlardan sonra okunması açısından önemlidir. Ayetel Kürsiyi namazların ardından okumak ile ilgili hadisler de bulunmaktadır. Ayeti namazlardan sonra okuyanların, diğer namaz vakitleri içerisine kadar şeytan tarafından korunduğu bildirilmektedir.

Ayeti okuyanlara sevap yazılmakla birlikte Yüce Allah namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyan kulları için cennetin sekiz kapısını açar ve sevdiği bir kuluna namazlardan sonra ayeti okutmayı unutturmaz. Hz.Peygamber’de (s.a.v) Ayetel Kürsiyi namazlardan sonra okumuştur ve Müslümanlara da okumalarını öğütlemiştir.

Ayetel Kürsi’nin namazlardan sonra okunmasının faziletleri ile ilgili hadisler;

 • “Namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okuyana her harfi için 40 sevap verilir.”
 • “Her farz namazdan sonra. Ayetel Kürsi’yi okuyanan cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.”
 • Bir kişi namazdan sonra hemen bir defa Ayetel Kürsi’yi okursa, o ayet arşı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek. “Ya Rabbi, beni okuyan kulunu affet!” der.

Hak teala, mekândan ve cihetten münezzeh olarak “Ey meleklerim, şahit olun namazdan sonra Ayetel Kürsiyi okuyan kulumun günahlarını affettim” buyurur.

Ayetel Kürsi Abdestsiz Okunur Mu?

Bilindiği üzere Kuran-ı Kerim abdestsiz iken okunmamaktadır. Bu sebeple Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim aracılığı ile okunacak ise abdest alınmalıdır. Fakat normal bir şekilde okunacak ise abdest alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Abdestsiz iken her daim her yerde rahatlıkla okunabilmektedir. Kadınların regl dönemlerinde dahi okuması hiçbir sorun teşkil etmemektedir.

Ayetel Kürsi’nin Bize Verdiği Mesajlar

Ayetel Kürsiyle Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını bir kez daha hatırlamaktayız. Onun yüce ve ilim sahibi olduğunu, hepimizin onun bir kulu olduğunu unutmamalıyız. Sonsuz hayata sahip hiçbir yaratılana benzemeyen Allah’ın, yardımına muhtaç olduğumuzu onun bizleri korumasına muhtaç olduğumuzu dua sayesinde tekrardan fark etmekteyiz.

Her daim kötülük ve belalar ile karşı karşıya kalabileceğimizin bilincinde olmalıyız. Bu gibi durumlar için korunmak adına bir korunma duası olan Ayetel Kürsiyi bilmeliyiz. Peki bilmiyorsak ve ezberlemek istiyorsak bunu en kolay nasıl yapabiliriz?

Ayetel Kürsiyi Ezberlemenin Temel Yolları

Dualar arasında bir ilaç niteliği gören Ayetel Kürsi, koruyucu bir dua olarak bilinmektedir. Birçok vakitte birçok zamanda okunduğunda kişiye fayda sağlayacak duayı bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler için ezberlemeleri adına bazı temel ezberleme yollarına bir göz atalım.

 • Dua, Arapçası sesli okunan videolar ile kolaylıkla ezberlenebilmektedir. Her bir ayet sırayla 10’ar kez veya ezberleyene kadar tekrar tekrar dinlenerek akılda kalabilmektedir.
 • Bütün halde değil de her gün 1 ya da 2 ayet olacak şekilde sırayla ezberlenebilir.
 • Her namazdan sonra kitap veya herhangi bir yerden okuyarak akılda kalması ve ezberlenebilmesi sağlanabilir.
 • Kağıtlara ayetler yazılarak uygun ortamlara, göz önünde olacak şekilde asılabilir.

Her bireyin ezberleme kapasitesi aynı olmayabilir. Bu sebeple kendinize en uygun olan ezberleme yöntemi ile duayı ezberleyebilir, kendinizi dilediğiniz an korunaklı hissedebilirsiniz.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın