Tevekkül Ne Demek? Tevekkül Etmek Hakkında Ayet ve Dualar

Tevekkül ne demek? Tevekkül etmek nedir? gibi soruların cevapları ve tevekkül ile ilgili diğer detaylar içeriğimizde yer almaktadır. Sizde içeriği okuyarak Müslüman alemi için önemli bir kavram olan tevekkül hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

  • Tevekkül Allah’a güvenip dayanma anlamına gelir. Allah’a güvenmek anlamını taşıyan bu kelime vekl kökünden türemiştir.
  • Tevekkül dini ve tasavvufi şekilde, “Bir kimsenin kendini Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah’ı kefil bilip sadece o’na güvenmesi” olarak açıklanmaktadır.

Tevekkül Ne Demek-İslam Ansiklopedisi 

İslam ansiklopedisi açıklamasına göre tevekkül, “Birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona güvenme anlamına gelir.

Güvenilene vekil, güvenene ise mütevekkil denir. Tevekkül kavramı Kuran-ı Kerim’de 40 ayette değişik fiil kalıplarında, dört ayette ise mütevekkil olarak yer almaktadır.

Tevekkül Etmek Ne Demek

Tevekkül etmek Allah’a olan inancını kaybetmeden güvenerek, teslim olmaktır. Tevekkül etmek hedeflere ulaşmak için maddi manevi yapılan tüm çabaların sonucunda, olacakları Allah’ın takdirine bırakmaktır. Hiçbir iş yapmadan, çaba göstermeden kaderimizde ne varsa onu yaşarız diyerek tevekkül edilemez.

Kuran’da Geçen Tevekkül Ayetleri

tevekkül ne demektir

Tevekkül ne demektir? Sorusunu ayetler ile örnekliyoruz.

  • “Mü’minler Hendek Harbi için toplanıp gelmiş düşmanı gördükleri zaman, “Allah’ın ve Resûlünün bize va’dettiği işte budur, Allah ve Resûlü doğru söyledi” dediler. Bu onların iman ve teslimiyetlerini artırıp (pekiştirdi).” (Ahzâb Sûresi (33), 22)
  • “Ey mü’minler, yoksa siz, sizden önce yaşamış olan kavimlerin başına gelenler size gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve onlar öylesine sarsıldılar ki, Peygamber ve onunla birlikte iman edenler en sonunda “Allah’ın yardımı nerde kaldı?” dediler. İşte o zaman (onlara): ‘Bilesiniz Allah’ın yardımı çok yakın!’ (denildi.)” [Bakara sûresi (2), 214]
  • “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip sığın!” (Furkân Sûresi (25), 58)
  • “Mü’minler Allah’a güvenip dayansınlar!” (İbrâhim Sûresi (14), 11)
  • “Bir işe azmettiğinde artık Allah’a güven!” (Âl-i İmrân Sûresi (3), 159)
  • “Allah’a güvenene, Allah kâfidir!” (Talak Sûresi (65), 3)
  • “Gerçek mü’minler o kişilerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah’ın âyetleri okunduğunda bu âyetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rab’lerine güvenip dayanırlar.” (Enfâl Sûresi (8), 2)
Peygamber (S.A.V.) Efendimizin Okuduğu Tevekkül Duası

tevekkul etmek tureyen kaç el gün menfaat

Gönlümüzü Allah’a çevirerek, işlerimizi Allah’a güvenerek yapmamız gerektiğini ifade eden tevekkülün Peygamber (s.a.v.) Efendimiz tarafından okunan bir duası bulunur. Bu dua insanların zaaf ve kusurlarını, günahlardan arınmak istemesini içerir. Tevekkül ne demek, tevekkül nedir gibi kavramları anlayanlar bu duanın içeriğini de çok iyi anlayacaklardır.

  • “Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü, fağfir-lî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü vemâ a‘lentü, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhir, lâ ilâhe illâ ente.

Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.”

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın