Tevafuk Ne Demek? Tesadüf Kelimesinden Farkı

Çoğu insan tesadüf ile tevafuk kelimeni birbirinin aynısı olduğunu düşünüyor. Fakat tesadüf kelimenin anlamı rastlantı iken, tevafuk kelimesi de tam zıttı birbirine uygun insanın karşılaşması, yani kaderin tecelli edişidir.

Aslında İslam’ı açısından bakarsak tesadüf kelimesi olmadığını görürüz. Çünkü tesadüf rastlantı, kendiliğinden gelişen anlamına gelirken, misal ateistlerin dünya tesadüfen oluştu batıl deyimleri. Bir Tanrının gücünü gelişen olaylardan bağımsız olduğunu inanmaları gibi.

TDK’ya Göre Tevafuk Ne Demek?

TDK (Türk Dil Kurumu)’na göre tevafuk ne demek? tesadüf nedir?

Tesadüf rastlantı, ihtimallere bağlı olan olayların kesin olmayan sebebi şeklinde irdelenmektedir. Tevafuk ise; birbirine uyum sağlama ve uyma, uygun gelme olarak açıklanmaktadır. Kısacası tesadüfte ihtimaller söz konusu olurken tevafuk kelimesindeyse birbirine denk gelme veya uyum sağlama söz konusu olabilmektedir.

Kuran’daki Tevafuk Mucizesi Nedir?

tevafuk nedir

İslam dinimiz kutsal kitabı Kuran-ı Kerimde tevafuk mucizesi vardır. Bu şu şekilde açıklanır: Kuran-ı Kerimde yer alan toplamda 2806 tane Allah sözcüğünün bazı istisnalar hariç birbiri ile tevafuk etmesi biçimindedir. Yani kutsal kitabımızın toplamda olan 604 sayfasının pek çok yerinde çoğunda Allah kelimesi mükerrer bir biçimde geçer.

Bu sözcükler, her sayfada ya alt alta, ya karşılıklı olan sayfalarda üs üste, veya bir yaprağın iki sayfası üzerinde sırt sırta gelerek, veya da sayfalar arasında birbirlerine tevafuk eder. Rab, Kuran ve de Resul sözcüklerinde de benzer bir tevafuk durumu olduğu gibi elbette aşağıda verilen örneklerinden de görüleceği gibi başka türden tevafuk türleri de mevcuttur.

Bu aynı zamanda hiç inanmayan insanların bile rahatça İslam dinine inanmasını sağlayan son derece somut bir kavram olmaktadır. Bu bağlamda da tam anlamı ile Kuran-ı Kerim kitabında olan tevafuk mucizesinden bahsetmek mümkündür.

Buna ilaveten kutsal kitabımızın indirilişinden yaklaşık olarak 1350 yıl sonrası ortaya çıkmasının da son derece önemli bir hizmeti vardır.

kadere iman birbirine uyan tesadüf olmayan bir yayın kavramı

Başlıca Tevafuk Örnekleri

Aşağıda başlıca olan tevafuk örnekleri vardır.

  • Peygamberimiz Muhammed (A.S) adlarında
  • Lafzullah (Alt Alta)
  • Kur’an sözcüklerinde
  • Anlam ciheti ile ortaya çıkan tevafuklar.

İslam’da insanın tüm hayatı tevafuktan ibarettir. Çünkü tevafuk kadere iman gerektiren bir dini kavramdır. İnsanın birbiri ile karşılaşması, istedikleri bir işi bulmaları veya herhangi farklı bir olay zaten kişini kaderinde ibarettir.

Huyu huyuna, karakteri karakterine birbirini seven iki insan karşılaşınca genelde tevafuktan bahsedilir. Çünkü böyle bir uyum içinde karşılaşmalarını bir mucize gibi görülür.

Genç kızların veya genç erkeklerin hayalini kurdukları bir eş ile ummadıkları bir anda karşılaşması, kurdukları hayallerin gerçekleşmesi, aradıkları bir işi bulmaları, bunlar hepsi tevafuktan ibarettir.

Günlük Yaşamda Tevafuk Örneklerine Dair

Yazının şu ana kadar bölümünde tevafuk sözcüğünün anlamı ifade edilmiştir. Akabinde Kuran-ı Kerim kitabında tevafuk mucizesine değinildi ve devamında İslam dini açısından tevafuk örnekleri verilmiştir. Şimdi ise günlük yaşamdan tevafuk örnekleri verelim.

Bu noktada insanlar bilmediği için çok sayıda örnek verilebilir. Örneğin bir sabah evden işe giderken daha önce çözülmesi gereken bir probleminiz vardır. Bu probleminizi çözecek kişi durakta tanışacağınız bir insan olur. Bu kişi ilerleyen zamanlarda hayatınızı birleştireceğiniz kişi olur.

Bir başka örnek yine bir gün evden işe giderken karşınıza bir köpek çıkar ve siz yolu değiştirirsiniz. Tam yol kavşağında bebek arabası kullanan bir kadın denk gelir. Çocuğu arabasından başını kaldırır ve yüzünü görünce down sendromlu olduğunu görürsünüz. Siz de çocuklar için çalışan bir gönüllüsünüzdür ve kadın size köpekten korkuyorsanız gideceğiniz yere götüreyim der. Siz de kabul edersiniz ve sonra o çocuğa yardım etme şansını yakalarsınız. Bu tesadüf değil tevafuktur.

Yine hayatımıza giren tüm insanlar bir sebeple girer ve tüm bunlar aslında Allah’ın varlığını göstermek ve unutmamak içindir.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın