Tebliğ Ne Demek? Tebliğin Farklı Kullanım Alanları

Tebliğ ne demek? Tebliğ nedir? gibi sorular daha çok din kültürü ile hukuk kategorisi adı altında merak edilen ve araştırılan sorulardır. Günlük hayatta da sıklıkla duyup şahit olduğumuz tebliğ kelimesi, din de Peygamberlerin tebliğ görevleri ile ilgili bir kavramdır. Bir durumu haberi veya sözü ulaştırma manasına gelen tebliğ kelimesi din kavramı altında kısaca “duyuru” anlamında da ifade edilebilir. Peki tebliğ kelimesi başka hangi alanlarda kullanılır? Merak ediyorsanız içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

tebliğ nedir

Tebliğ Ne Demek? Tebliğ Ne Anlama Gelir?

Tebliğ nedir diye baktığımızda din kültürünün yanı sıra hukuk alanında da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Dini anlamda en kısa ve öz hali ile ulaştırma manasına gelen tebliğ kavramı, hukukta ise tebliğ etmek söz öbeği ile karşımıza çıkar. Tebliğ etmek, hukuki bir işlemin usul ve kanuna uygun şekilde ilan veya yazı ile bildirilmesi anlamına gelir. Yazıları ilgili şahıs kimse ona teslim edip imzasını alma manasına gelen bu terimin çoğulu tebligattır. Yani tebligat nedir sorusunun yanıtı, duyurular şeklinde tanımlanabilir.

Tebliğ Farklı Terimler İçerisinde Ne Anlamlara Gelir?

Tebliğ terimi din kültürü, hukuk, ekonomi ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Dini terim olan tebliğ ne demek?

Tebliğ dini açıdan, Peygamberlerin üzerinde yükümlü olan elçilik görevi ile vahiy yoluyla almış oldukları bilgileri insanlara ulaştırmasıdır. Fıkıhta bir kişinin irade beyanını diğer bir kişiye tebliğ etmesi risalet kelimesi ile adlandırılır. Risalet kavramı, elçilik etmek, mesaj göndermek ve mektup yollamak anlamlarına gelir. Yani bu bağlamda tebliğ eden kişi aslında elçilik görevinde bulunup mesajları ileten kişidir.

  • Ekonomi ve Bankacılık

Ekonomi ve bankacılık sektörü içerisinde tebliğ kelimesi farklı bir terim olarak kullanılır. Tebliğ ekonomi ve bankacılıkta, vergilendirme işlemini ilgilendiren, hüküm ifade etmekte olan hususların yetkili makam sahipleri tarafından yükümlü kişi veya ceza sorumlusuna yazı yolu ile bildirilmesidir.

  • Kuran-ı Kerim Terimi Tebliğ

kaynağı değiştir ne anlama gelir terim

Kuran-ı Kerim terimine göre tebliğ Peygamberlerin sıfatlarından biridir. Din kültürü kavramı altında Peygamberlerin getirdiği mesajların insanlara aynı şekilde ulaştırması, insanları dine davet etmesi manasına gelen tebliğin Kuran-ı Kerime göre anlamı da şu şekildedir;

Peygamberlerin sıfatlarından olan tebliğ, Yüce Allah’ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmesi demektir. Açıklanacak dini bir hükmü örnekler ve nasihatlerle yazılı veya sözlü olmak üzere etkileyici bir şekilde insanlara duyurmak tebliğdir.

  • Hukuk

Tebliğ ne demek? Hukuk terimi içerisinde tebliğ nasıl açıklanır?  Hukuki bir işlemin yetkili makamlarca, ilgili kişilerin bilgisine sunmak üzere, usul veya kanuna uygun şekilde yazılıp, ilan ile bildirilmesi tebliğdir. Tebliğ, duyurma, anlatma, bildirme, yazılı emri ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma kavramlarını içerir. Çoğul anlamı tebligattır.

Hukukta yer alan ceza tebligatı kavramı ise, Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme veya icra dairelerinden gelen resmi kağıttır. Bu resmi kağıt bir ceza işleminin haberini verir. Trafik cezaları örneğinden yola çıkacak olursak, cezalar adrese posta yolu ile gönderilir. İşlemler resmi prosedürlere uyarak mevzuatlara uygun bir şekilde hazırlanır. İşlemlerin tüm haliyle uygun bir şekilde yapılması sağlanır. Kişilere yollanan cezalar uygun bir şekilde yapılmaz ise ceza, usulsüz tebligat kapsamı ile işleme alınarak iptal edilmesi sağlanır. Tebligatlarda ceza alındıktan sonra 10 gün içinde gönderilmek üzere postaya verilmelidir.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın