Kunut Duaları – Kunut Dualarının Okunuşu Türkçe Anlamı ve Faziletleri

Kunut duaları nelerdir? Kunut dualarının okunuşundan, nerelerde okunması gerektiğine kadar tüm bilgiler…

Kunut sözcüğü anlam olarak taat, sükut, huşu, ibadet ve kıyam gibi anlamlara gelmektedir. Kunut duaları genellikle, yatsı namazlarında, farzı ve son 2 sünneti kıldıktan sonra kılınan 3 rekatlik vitir namazı esnasında, son rekatte rukuya gitmeden önce okunur. Kunut 1 ve Kunut 2 şeklinde ayrılır. Kunut 1 üç cümleden oluşur. Kunut 2 ise 1 cümleden oluşur. Kuran-ı Kerim’de Kunut duaları bulunmaz. Bu yüzden bu dualar için ayet kavramı da kullanılmaz. Namaz esnasında okunmasından ötürü çoğu kişi tarafından ayet olarak bilinen bu dualar, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından söylenen hadis-i şeriflerdir.

Kunut Duaları Arapça Yazılışı – Okunuşu

Kunut 1 ve Kunut 2 duası okunuşu, (Kunut dualarının) Arapça yazılışı aşağıda yer almaktadır.

Kunut 1 Duası

Kunut 1 duasının Arapça yazılışı

 Kunut 1 Duası Okunuşu

“Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra küllehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.” 

Kunut 2 duası

Dualardan Kunut duası 2 Arapça yazılışı

 Kunut 2 Duası Okunuşu

“Allâhümme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nehşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik.”

Kunut Dualarının Türkçe Anlamı

Okuduğumuz duaların Türkçe anlamlarını bilmek okuduğumuz esnada bizlere olumlu etkiler yaratır. Duayı daha içten ve samimi okumamızı sağlar.

Yatsı namazından sonraki vitir namazı esnasında okunan Kunut dualarının Türkçe anlamı;

Kunut 1 Duasının Türkçe Anlamı

“Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Kunut 2 Duasının Türkçe Anlamı

“Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.”

Kunut Duaları Ne Zaman Okunur? Ne zaman Okunmaz?

Hanefi mezhebine göre vitir namazı, akşam namazı gibi bir selam verilerek kılınan 3 rekatlik bir namazdır. Bu durumun delili Hz Aişe’nin rivayet etmiş olduğu hadis ile açıklanmaktadır. Hadiste, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üç rekat ile vitir namazı kılarak üç rekatin sonunda selam verdiği bildirilmektedir. Akşam namazından farklı olarak vitir namazının her rekatinde fatiha ve bir sure okunmaktadır. Son rekatte ise rükûdan önce tekbir alınarak Kunut duası okunur.

Kunut duaları kargaşa, bela, hastalık, düşman saldırısı, kıtlık gibi zamanlarda da okunabilir. Bela veya musibet ortasında iken sabah namazının farzlarında okunması tavsiye edilir. Kunut dualarını böyle zamanlarda okumak Allah’ın izni ile ferahlamayı ve felaketten korunmayı sağlar.

Kunut duaları yalnızca vitir namazının cemaatle kılındığı anlarda okunmayabilir. Bu durumun tek şartı ise ruku kaçırma tehlikesinin olmasıdır.

Vitir Namazında Kunut Duası Yerine Ne Okunabilir?

Kunut duasını bilmeyen kişiler vitir namazı esnasında Rabbena atina duasını okuyabilirler. Ya da üç kere Allahümmeğfir li (Allah’ım beni bağışla) diyebilirler. Başka bir yol olarak ise üç defa Ya Rabbi (Ey Rabbim) demeyi tercih edebilirler. Tabii en doğrusu Kunut dualarını bir an önce ezberlemek ve öğrenmektir.

Kunut Duaları Nasıl Ezberlenir?
  • Kunut dualarını ezberlemenin en iyi yöntemlerinden beri sesli videolardır. Her bir ayeti. 5’er veya 10’ar kez tekrar ederek tüm duayı ezberlemenizi sağlayan videolar bulunmaktadır. Bu şekilde veya bütün şekilde tekrar tekrar dinlenen dualar kolayca hafızanıza yerleşecektir.
  • Bazı kişiler yazarak ezberleme yöntemlerini daha çok tercih ederler. Eğer sizde onlardansanız duayı tekrar tekrar yazarak her gün bir ayetini veya daha fazlasını ezberlemeye çalışabilirsiniz.

Kunut Dualarının Faydaları ve Faziletleri

Kunut duası 1 ve Kunut duası 2 Kuran-ı Kerim kapsamı ile inen sure veya ayetlerden değildir. Bu dualar Peygamberimiz’in (s.a.v.) ümmetine öğretmiş olduğu dualardan biridir. Kunut dualarının faydaları ve faziletleri şu şekildedir;

  • Peygamber Efendimiz Kunut dualarının okuduğumuz vitir namazı fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; “Allah size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.”
  • Kunut duaları Allah’a dua ederek, Allah’a sığınmak istenildiği zamanlarda okunduğunda kişi manevi bir huzura kavuşur.
  • Sabah namazı farzında okunan Kunut duaları, kişiyi Allah yardımı ile belalardan ve kötülüklerden korur.
  • Bir hayrı elde etmek için, bir şerden korunmak için Kunut duaları okunabilir.
İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın