İstiğfar Ne Demek? İstiğfar Duası ve Türkçe Okunuşu

İstiğfar, işlenen bir günah, bir hatadan Allah’tan af dilemektir. Kendini bu Günahtan, bu hatadan temizlemek isteyen bir kişi, Allah’tan af, özür diler ve Allah’ın kendini bu günahtan temizlemesini ümit eder.

Kur’an yoluyla ve hadis yoluyla Müslümanlara istiğfarı nasıl yapılacağını gösteren ayet ve hadisler mevcut.

Tövbe ve İstiğfar Ne Demek Nasıl Edilir?

İmam evzai’ye sormuşlar, istiğfar nasıl edilir?, şöyle dedi: Allah Resulü (s.a.v), Estağfurullah, Estağfurullah, derdi …(Muslim)

Her kim akşam şu şekilde istiğfar edip اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، (Allahuma ente rabbi, La ilahe illa ente, halaktani ve ene abduk, ve ene ala ahdike ve vedika mastaat auzu bike min şerri ma sanatu, ebu laka bi nimatika alayya, va ebu bizenbi fağfirli fe inna le yeğfir’uzzunebe illa ent.) Sabahtan önce vefat ederse yeri Cennet olur. Ve her kim Sabah bu şekilde istiğfar edip Akşamdan önce vefat ederse yeri Cennet olur. (Buhari)

istiğfar duası
İstiğfar duası Türkçe okunuşu

İbn Abbas (r.a) söyle rivayet ediyor: Resulullah’ı (s.a.v) şöyle derken işittim: Kim sürekli Allah’a istiğfar ederse, Allah ona muhakkak her sıkıntıdan bir çıkış yolu verir, korkularından onu emin kılar ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. (Ebu Davud)

İstiğfarın önemini Ömer ibn Hattap (r.a) şöyle anlatıyor: Gökten yıldırım düşse istiğfar edene isabet etmez. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur: Ve onlar mağfiret dilerlerken Allah onlara azap edici değildir. (8.Enfal:33)

Ey Kadın Topluluğu

Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm. (Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003)

En Çok Kadınların Cehennemde Olmasının Sebebi Nedir?

İbn Abbâs (r.a) dedi ki ; (Ashâb) “Niçin ey Allâh’ın Rasûlü?” dediler. Allâh Rasûlü “Küfretmeleri nedeniyle” dedi.”Allâh’a mı küfrederler?” denildi. Allâh Rasûlü “Onlar kocalarına küfrederler ve iyiliğe küfrederler. Onlardan birine tüm zaman (bir ömür) iyilik etsen bile, sonra senden (hoşuna gitmeyen) bir şey görür ve “Ben senden hiç hayır görmedim” der” dedi” (Buhârî, el-Câmi’us-Sahîh 1052)

Kendisinden İstiğfar Edilmeyen Bir Günah Var mı?

Evet, kendisinden istiğfar edilmeyen bir günah var. Şeytan insanları istiğfardan uzaklaştırmak ve günaha sürüklemek için yollar ararken, Müslümanların arasında bid’at’ı yaydı. Bid’at dinde olmayan bir ibadet türü veya dinden olmayan herhangi bir emri veya yasağı dindenmiş gibi göstermektir. İnsanlar onu dinden sandıkları için bu günahlarından tövbe ve istiğfar edemiyorlar.

Halid Bin Velid anlatıyor, diyor ki: Evzai’nin şunu anlattığını işittim: iblis askerlerini topladı ve şöyle dedi: Adem Oğluna hangi konudan yaklaşıyorsunuz? dediler ki: Her şeyden. Dedi ki: Peki istiğfarın tarafından onları saptıra bilir misiniz? dediler ki: nasıl olur, zira istiğfarın tevhide bağlı olduğunu görüyoruz. “Bunun üzerine şöyle dedi: Onları istiğfarda bulunamayacakları bir günaha saptıracağım.” (İmam Evzai) Dedi ki: İnsanların arasında Heva’ya (bid’at’a) bağlı görüşleri yaydı. (Ehl-i Sünnet Ve’l- Cemaat’in itikadı; El-Lâlâkai)

Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) Bid’at Hakkında Şöyle Buyuruyor:

Muhakkak ki, sözlerin en hayırlısı Allah’ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed’in (s.a.v) yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid’at, her bid’at sapıklık ve her sapıklık da ateştir.

(Ahmed Müsned, Muslim; Cuma 867)

Amellerimizin kötülüğünden Allah’ın Rahmetine sığınırız…

O tevbeleri çokça kabul edendir.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın