Sesteş Ne Demek? Sesteş Kelimeler ve Sözcükler

Sesteş ne demek? Eş sesli kelimeleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Eş sesli kelimeler yazılışları itibariyle her zaman aynı imla kurallarına sahip olmak durumunda değildir. Eş sesli veya homofon olarak da tabir edilen kelimelerin Oğuz Türklerinden bugüne kadar kullanılan ve çok geniş bir anlam skalasına sahip olduğu da bilinmektedir. Birçok cümlede farklı deyim ve Ata sözleri içerisinde kullanılan sesteş kelimeler birleşik isimlerde de sıklıkla yer almaktadır.

Sesteş Ne Anlama Gelir?

Mecazi anlamda ve karşılaştırma, üstünlük ibaresini dile getirebilmek amacıyla da sıklıkla kullanılan sesteş kelime özellikleri bakımından pek çok anlam ifade edebilir. Eş sesli ve homofon olarak da tabir edilen bir kelime olarak sıklıkla dile getirilen cümleler içinde günlük konuşmalarda da karşımıza çıkmaktadır.

Sesteş kelime çok geniş bir skalada farklı kelime anlamlarını ifade edebilir. Cümle içerisinde anlam bütünlüğünü bozmadan birçok deyim ve Ata sözü içinde kullanımı tercih edilir.

Sesteş Cümlenin Anlamı Nedir?

Okunuşları ve yazılışları birebir aynı olsa da anlam bakımından farklı kelimelerin kullanılması sesteş cümle anlamı bakımından farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Yazılışları aynı cümle içerisinde sıklıkla kullanılan ve özellikle günlük olarak sıklıkla tercih edilen eş sesli kelimelerin anlamları farklı yani başka anlamların ifade edilebilmesi için kullanımı normal karşılanır.

Sesteş Kelimeler Nasıl Anlaşılır?

sesteş kelimeler ünlü ünsüz eşsesli kelime

Anlamları farklı fakat yazılış ve okunuş olarak aynı kelimelerin olması cümle içinde sesteş kelimelerin kullanımı ile fark edilebilir. Okunuşları ile de aynı ifade biçimine sahip olan kelimelerin genellikle üstünlük ifadesi amacıyla kullanılması çok önemlidir.

Kelimenin kullanımı ile farklı anlamların ifade edilme biçimi değişiklik gösterebilir. Okunuş ve yazılış olarak pek çok farklılık bulunan eş sesli kelimeleri başka anlamlar üzerinden cümle içerisinde kullanılabilir.

Sesteş Harfler Nedir?

Okunuş olarak düz olan sesli harfler genellikle sesteş harfler olarak adlandırılabilir. Bu harfler şu şekilde ayırt edilebilir;

Düz olarak okunan harfler; ‘a, i,ı,e’,

Yuvarlak olarak okunan harfler; ‘o, u, ü, ö’ olarak belirtilebilir.

Sesteş Kelimeler Nasıl Bulunur?

Sesteş kelime cümle içerisinde okunuşları ve yazılış şekilleri ile aynı fakat farklı anlamlar barındırması ile fark edilebilir. Yazılışı farklı olması halinde ayırt edilebilen kelimeler sesteş grubuna dahil edilemez.

Anlamlarının fark edilmesi için doğru bir okuma gerçekleştirilmesi ile kelime anlamı itibariyle fark edilebilir.

Sesteş Kelimelerin Özellikleri

Dilimizde çok fazla bulunan sesteş kelimelerin özellikleri yalın ve ek almış olarak kullanılabilmesi ile ön plana çıkmaktadır.

Eş sesli ve homofon olarak da adlandırılan kelimelerin farklı anlamlarda kullanılabilmesi gibi özellikleri de bulunmaktadır.

Sesteş Kelime Kullanmanın Önemi

Genel ve özel anlamlı kelimeler arasında yer alan sesteş kelime örnekleri dilimizde sıkça bulunmaktadır. Sesteş sözcükler Ata sözleri ve deyimler içerisinde sıklıkla yer alan kelimelerin kullanımı ile anlam bütünlüğü elde edilmesi sağlanabilir.

Sesteş Kelime Örnekleri Nelerdir?

Dilimizde en sık kullanılan örnekler arasında yer alan ‘yüz, güç, ocak ve pas’ gibi kelimeler yer almaktadır. Karşılaştırma cümlelerinde sıklıkla tabir edilen ve cümle içinde üstünlük bildirmek için bir fiil kullanılan kelimelerden biri olarak sesteş kelimeler mecazi anlamda da sıklıkla kullanılabilir.

türk dili edebiyatı konuları sesteş kelimeler

Eş Seslilik Nedir?

Fonetik söz dizimi yapılması halinde kullanılan kelimelerin aynı kalması, fakat farklı anlamlar içermesi durumu eş seslilik olarak tanımlanabilir. Kelime anlamlarının gerçek ve temel olarak doğru baz alınması da önemlidir.

Sesteşlik Nedir?

Söylenişleri aynı anlamları farklı olan kelimeler sesteşlik olarak adlandırılabilir. Kelimelerin gerçek anlamında kullanılması halinde kelime anlamı olarak bir bütünlük elde edilebilir. Mecazi anlamda kullanılması mümkün değildir.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın