Metafor Ne Demek? Kelimenin Kullanıldığı İlginç Yerler

Metafor ne demek? sorularını araştıranlar için metafor kelimesi hakkında detaylı bilgiler.

Metafor ne demektir? Metafor ne anlamlara gelmektedir?

 • Metafor aktarma ve taşıma anlamına gelmektedir.
 • Edebi çalışmalarda yer alan mecaz bir anlatımdır.
 • Bir şeyi ifade ederken doğadan veya başka bir şeyden alınan benzetmedir. İstiare söz sanatı ile benzeşir.
 • Güzel olan bir şeyi anlatırken başka alanda bir güzelliği bulunan şeye atıfta bulunmaktır.
 • Eğretileme.

Metafor Nedir? Metaforun TDK Sözlük Anlamı

TDK sözlük anlamına göre metafor ne demek?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde metafor kelimesi “Bir durumu kıyaslamaya, benzetmeye veya anlatmaya yarayan unsur şeklinde ifade edilir.”

Bir kavramın başka bir kavram üzerinden ele alınarak onun özellikleri ile ifade edilmesidir.

Mecaz anlatım olarak adlandırılmaktadır. Edebi eserlerde metafor kullanılmaktadır

Metafor nedir? Kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Kelimenin kökeni ise Yunancadır. Yunanca da “Metaphora” yani aktarma ve taşıma manasındaki kelimeden gelmektedir.

metafor nedir

Metafor Kelimesinin Eğitim Alanında Kullanımı

Metafor, bir şeyi başka bir şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Türk Dili ve Edebiyatı içerisinde de bu tanımla yer alır.

Eğitim alanında metafor kavramında görsel ve somut ifadeler ile anlatım kuvvetlendilir.

-Eğitimde metaforun yararları;

 • Metafor, bilgi edinen kesimin düşünme yetisini ve gücünü geliştirir.
 • Anlamada zorluk çekilen soyut kavramların somut hale getirilmesinde işe yarar.
 • Öğrencilerin eğitimlere aktif katılımlarını sağlar.
 • Bilimsel olan kavramların çabuk öğrenilmesine yardımcı olur.
 • Bilimsel kavramların akılda uzun süre kalmasını sağlar.
 • Problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 • Bilimsel düşünme gücünü arttırır.

Metafor Tekniği Nedir?

Metaforlarda benzetilen ya da benzeyen ögelerinden yalnızca biri kullanılır. Metafor tekniği içerisinde “gibi” “sanki” gibi edatlar yer almaz. Bunun nedeni ise benzetmeye konu olan kavram ile benzetilen arasında çağrışıma dayalı benzerliğin kurulmasıdır.

Metafor Örnekleri Nelerdir?

Metafor örnekleri 3 başlık adı altında incelenebilir.

Görsel Metafor: Fotoğraf, resim, sinema gibi görsel sanatlar ile yapılan eğretilemeler görsel metafordur.

gün türk dili edebiyatı kullanımı web sonuçları sanatı

 • 2001 Uzay Yolu Macerası filmindeki gorilin elinde bulunan kemik zamanın metaforu örneğidir.

Klasik/Geleneksel Metafor: Ülke veya Dünya genelinde kullanılan metaforlardır.

 • Sakın pes etme bu hayat uzun bir maraton. (Hayat metaforu-Maraton)
 • Onları görünce üç maymunu oynadım. (Üç maymun; görmedim, duymadım ve bilmiyorum anlamına gelir. Bu sebepten tüm bu kavramlar tek tek kullanılmaktansa üç maymun metaforu kullanılır.)
 • Ona sorgular gibi sorular sormanız beni bile boğdu artık. (Kişinin sorulardan boğulması geleneksel metafordur.)

Ölü metafor: İlk mecaz sonra tamlama şeklinde kullanılan kalıplaşmış ifadeler ölü metaforlardır. Bu metafor örneği öykü, şiir gibi edebi eserlerden çok günlük konuşma da kullanılır.

 • Arabanın anahtarını çantanın gözüne koymuştum. (Çantanın gözü ölü metafordur. Çünkü mecaz olarak başlayan bir ifade günlük hayatta sık kullanılan bir tamlamaya dönüşmüştür.)
 • Onun da hiç elinin ayarı yok. (Elinin ayarı söz öbeği ölü metaforlar kelimelerine örnektir.)

Kapılarının dili bozulduğu için tam kapanmıyormuş. (Yalnızca canlı varlıklarda olan dil, zaman içerisinde kapılarda da kullanıldığı için ölü metafor olarak gösterilmiştir.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın