KDV Hesaplama: Anlık KDV Dahil ve KDV Hariç Hesaplama

Kdv hesaplama işlemini anında hızlıca yapın. Rakam ve kdv oranını seçin, otomatik hesaplasın!

Kdv hesaplama işlemlerinizi manuel olarak yapmamanız adına, KDV hesaplama aracı işlemlerinizi kolaylaştırmak için size yardımcı olur. KDV dahil ve KDV hariç hesaplama işlemi yapabilir ve dilediğiniz KDV oranına göre işlem yapabilirsiniz. Kdv hesaplamayı otomatik olarak yapan yazılımımızı çok seveceksiniz. Otomatik olarak işlem sonucunu ortaya çıkaran KDV hesaplama aracımız çok işinize yarayacak.

kdv hesaplaması

Kdv Nedir? Kdv Hesaplama Nasıl Yapılır?

KDV nedir? KDV açılımı katma değer vergisi olan bir vergidir. Katma değer vergisi hükümetin kamu harcamalarında kullanabilmesi için vatandaş ve işletmelerden aldığı vergi türüdür. Her ülke içerisinde uzun yıllardır uygulanan KDV, TBMM tarafından 3065 sayılı yasa ile 25/10/1984 tarihinde kabul edilmiştir. Ardından 2/11/1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. 01/01/1985 tarihinden itibaren de yürürlülüğe koyularak uygulanmaya başlanmıştır.

T.C. kanun güncellemesi: 10 Temmuz 2023 yılı itibariyle %8 olan oran %10’a, %18 olan oran ise %20’ye yükseltilmiştir.

KDV her ay vergi mükelleflerinin kattıkları ekstra bir değerle ödenmektedir. İlk aşamadan son aşamaya kadar mal ve hizmetlerin üretiminde eklenen değer üzerinden vergi alınır. Bununla birlikte dolaylı yoldan da satılan, alınan mal ya da hizmet sonucunda KDV alınır.

KDV hesaplama işlemi, KDV dahil formül (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)], KDV hariç formül (Brüt Tutar) / [1 + (Vergi Oranı/100)] şeklinde formüller kullanılarak kolayca hesaplanır. Bu hesaplamalar verinin oranı ne kadarsa ona göre değişir.

KDV dahil formül işlemine örnek verecek olursak, değeri 8745 lira olan yüzde 20 KDV oranı içeren bir ürün için (KDV dahil tutar) / [1 + (KDV oranı / 100)] formülüne göre KDV hariç yani matrah tutar 7.287,5 tl iken yüzde 20’lik KDV tutarı 1.457,5 liradır.

KDV hariç hesaplama işleminde ise Matrah x [1 + (KDV Oranı / 100)] formülünden yararlanılarak yapılacak işleme göre matrah miktarı 12.856 lira olan yüzde 20’lik KDV oranına sahip ürün için, 12.856 x %18 = 2571 lira, 12.856 + 2.571 = 15.427 lira işlemleri yapıldığında ürünün son fiyatı 15.427 lira olarak çıkmaktadır.

Tüm bu işlemlerin arka planda kaldığı otomatik olarak son derece kolay formülle KDV hesaplama KDV dahil ve KDV hariç hesaplama yapan KDV hesaplama aracımız ile dilediğiniz rakam ve oranı seçerek işleminizi yapabilirsiniz. KDV dahil ve KDV hariç hesaplama, matrah, KDV ve KDV’li toplam tutar sonucunu sizlere veren hesaplamalarınızı hızlıca yapan bu hesaplama aracından çok memnun kalacaksınız.

dahil göster hesaplamaları vergi hariç oranı vergisi yüzde tutar katma

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Beyanname verme zamanı madde 41’e göre şu şekilde ifade edilmektedir.

 Madde 41- 

  • “Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takiben ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
  • Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.
  • İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir.”

Hesaplanan KDV ve İndirilecek KDV Nedir?

Hesaplanan KDV, mal ve hizmet teslimi yapan tacirlerin, teslim etme sırasında düzenledikleri belge ya da faturaları verirken belge üzerinde gözüken mal, hizmet bedeli ve KDV tutarını teslim ettikleri kişiden tahsil etmeleridir.

İndirilecek KDV ise işletmelerin teslim aldıkları mal ve hizmetler için satıcıya ödediği vergi tutarlarının toplamıdır.

KDV Oranları Nelerdir?

Ülkemizde uygulanan KDV vergilerinde 3 oran bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığına göre Katma Değer Vergisi Oranlarını içeren maddeyi sizlerle paylaşıyoruz.

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18 -> 10 temmuz 2023 itibariyle %20

  1. b)Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
  2. c)Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 -> 10 temmuz 2023 itibariyle %10

olarak tespit edilmiştir.

KDV oranlarının belirlendiği satış faturaları, satılan mal ve hizmetler üzerinden sektöre göre %1, %10 ya da %20 oranında hesaplanmaktadır. Gider faturaları, satın alınan mal ve hizmetlerden yine sektöre göre aynı oranlarda hesaplanır. KDV alış faturaları, satış faturaları kdv’si şeklindedir. Aylık KDV beyannamesi KDV pozitif bir tutar ise beyanname ödenir, fakat tutar negatifse daha sonra indirilmek üzere ötelenir.

Sizlerde bu oranlara göre KDV oranını seçerek KDV hesapla işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. KDV dahil ve KDV hariç işlemlerini otomatik olarak yapan yazılımımız işinizi kolaylaştıracak.

KDV Oranı ve Ürünlere Etkisi

En düşük KDV oranı olan yüzde 1 oranı ülkemizde çay, kahve, ekmek, şeker, süt gibi kişisel ihtiyaç anlamında zorunluluk taşıyan, temel tüketimimizi sağladığımız ürünlerde kullanılmaktadır. Yüzde 10 KDV oranı, genellikle tüm tüketim ürünlerinde kullanılır. En yaygın olan KDV oranı demek mümkündür. Temel tüketim ürünlerini içerir, lüks kategorisine girmez. Yeme içme ürünlerinin birçoğu yüzde 10 KDV oranı içerisinde yer alır. %20 KDV oranı ise, temek tüketim ürünleri olmayıp, lüks hizmet ve mallarda kullanılır. Mobilya, elektronik ve beyaz eşya ürünlerine %20’lik KDV uygulanır.

KDV Hesaplamasında Yuvarlama Nasıl Yapılır?

Muhasebe programı hesaplamalarında virgülden sonra yalnızca 2 rakam kullanılmaktadır. Virgül sonrası 2’den fazla rakam içeren miktarlar bazı şartlar dahilinde yuvarlama yapılarak 2 rakama indirilmektedir. Bu durumun sebebi virgülden sonra bulunan 2 rakamdan fazlasının para biriminde karşılık bulamamasıdır.

KDV hesaplaması yuvarlama işlemleri şu şekilde hesaplanır;

  • Virgülden sonra gelen 3.basamak 5 rakamından büyükse yukarıya yuvarlanır.
  • Virgülden sonra gelen 3.basamak 5 rakamından küçükse aşağı yuvarlanır. Örneğin 2,881 miktarındaki 3.basamak 5’ten küçüktür. Bu sebeple yok sayılır ve miktar 2,88 şeklinde ifade edilir.
  • Virgülden sonra gelen 3.basamak 5 ise bu durumda en yakın çift sayıya yuvarlama yapılır. Yani 98,555 miktarının 3.basamağına 6 en yakın çift rakam olduğu için miktar 98,56 şeklinde ifade edilir.

Anlık KDV Dahil ve KDV Hariç Hesaplama Aracı Size Ne Gibi Kolaylıklar Sağlayacak

Seçiminize göre anlık KDV hesaplama işlemlerinizi dilerseniz KDV dahil dilerseniz de KDV hariç olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplamaları kolaylıkla yapmanıza yarayacak bu araç hızlı bir şekilde sizi sonuca ulaştıracak. KDV dahil ya da hariç kısmını işaretleyip dilediğiniz tutarı girerek %1 KDV, %10 KDV, %20 KDV oranlarını seçerek başka hiçbir yere tıklamadan otomatik olarak sonuca ulaşabilirsiniz.

Sizi işlemlerle uğraştırmadan hızlı şekilde sonuca ulaştıran hesaplama aracımız matrah, KDV ve KDV’li toplam tutar sonuçlarını da sizlere çıkarmaktadır.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın