İhlas Ne Demek: Ayetler ve Hadisler Işığında İhlasın Anlamı

İhlas ne demek Kelime manası ne anlama geliyor gibi sorularınızın cevaplarını bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Sizde genellikle dini içerikli alanlarda kullanılan ihlas kelimesinin anlamını merak ediyorsanız içeriğimizde yer alan bilgilere göz atabilirsiniz.

Bir kalp ameli olan ihlâs kelimesi yapılan hal ve hareketlerde Allah’ın rızasına yönelmek demektir. İki yüzlülüğün karışmadığı samimi bir şekilde ibadet etme anlamını taşır.

İhlas nedir? İhlâs kelimesinin içerdiği diğer anlamlarda şu şekildedir;

 • Karşılıksız sevgi.
 • Doğruluk.
 • Allah için ibadet yapmak.
 • Sevgi ve kalpten duyulan bağlılık.
 • Saf ve temiz bir şekilde Allah’a ibadet etmek.
 • İslam Ansiklopedisi kaynaklarına göre saflaşmak, kurtulmak, arınmak.

İhlas Ne Demek-İhlas Ne Anlama Gelir?

İhlâs kelimesi Kuran-ı Kerimde bir sure olan ihlas suresinden ötürü sıklıkla duyduğumuz bir kelimedir. Arapça dilinden Türkçe’ye geçen kelimeler arasında yer alır. Ne ifade ettiği hakkında birçok bilgi bulunur. Kelimedeki asıl anlam tertemiz ve saf bir şekilde Allah’ın rızasını dilemektir.

İhlas Ne Demektir? Kuran-ı Kerim ve Hadislere Göre İhlas

İhlas ne demektir sorusuna cevabı Kuran-ı Kerime göre şu şekilde açıklayabiliriz. “İhlâs, samimi olarak dine içten bir şekilde bağlanmak demektir. Temiz ve yürekten bağlı bir sevgi manasına gelir. Aynı zamanda ibadetlerde bulunan içtenlik anlamını da taşır.” İhlâs sure olarak Kuran-ı Kerim içerisinde 112.suredir. 4 ayetten oluşmaktadır.

İhlas ve İhsan Kavramları Nedir? Aralarında Fark Var Mıdır?

İhlas ne demek konusu adı altında İhlas’ın samimi ve karşılıksız sevgi gibi anlamları ifade ettiğinden bahsetmiştik. Peki ya ihlas kavramı ile birlikte çok duyup gördüğümüz ihsan kavramı neyi ifade eder?

İhsan kavramı Allah’ı görür gibi iman etmek, Allah’a ihlasla kulluk etmek, Allah’a bağlanmak demektir. Kelimenin Türk Dil Kurumuna göre de birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde sıralanmaktadır;

 • İyi davranışlarda bulunma, iyilik yapma.
 • Karşılık beklemeyerek yapılan iyilik ve yardım.
 • Bağışlama.
 • Lütuf.

İhsan ve ihlas birbirine çok yakın anlamlar içeren kelimelerdir. Fakat aralarında bulunan farka bakacak olursak ihsan, yapılan ibadetlerin güzellikle yerine getirilmesini içerirken, İhlâs yapılan ibadetlerin yalnızca Allah’a yönelik samimi bir halde yapılması gerektiğini ifade eder. İhsan yapılan ibadetin niteliği ile ilgilenir. İhlas ise yapılan ibadetin niyetinin ne olduğu ile ilgilenir.

İhlaslı Olmak Ne Demektir? İhlas Nasıl Kazanılır?

İhlaslı olmak, riyadan, yapmacık ve samimiyetsiz davranışlardan uzak durmak demektir. Allah’a şirk koşmamak ile başlar. Gösteriş arzusu, kötü huy ve hareketlerden uzaklaşma gereksinimi ile devam eder. İhlaslı olmak kalbi temiz olmak demektir. Allah’ın rızasına uygun hareket ederek ona göre davranmayı içerir.

İhlas kazanıp ihlaslı biri olabilmek için, kişinin nefsinin önüne geçmesi gerekir. İbadet ve amellerini insanların gözü önünden çekmesi gerekir. Bireyler bu davranışların yanında dünyevi işlerden uzaklaşarak, iki yüzlülükten arınarak da İhlâs sahibi olabilir.

İhlas konusundaki fikirleri ile tanınan Yûsuf b. Hüseyin er-Râzî, ihlasın çok değerli bir kavram olduğuna değinmektedir. Kendisinin dahi içinden riyayı atabilmek için birçok çaba sarf ettiğini belirtir. Riyayı içinden söküp attıkça başka bir güçle yeniden ortaya çıktığını söyler. Yûsuf b. Hüseyin er-Râzî bu örnekleri ile ihlaslı kalmanın zorluğuna işaret eder. Son derece büyük bir anlam içeren ihlaslı olmak kavramını en iyi ve doğru şekilde yerine getirebilmek için yeterli bilgi ve araştırmalara sahip olmak gerekir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) İhlas ile İlgili Hadisleri

Peygamber Efendimiz ihlas kavramı ile ilgili de hadislerde bulunmuştur.

ihlaslı ne demek

 •  “Ameller, niyetlere göredir…” (Buhârî, Îmân, 41; Müslim, İmâre, 155) diyen Peygamber Efendimiz’in ihlas ile ilgili hadisleri;

ihlas nedir

 • “Dîninde ihlâslı ol! Böyle yaparsan az amel bile sana kâfî gelir. (Hâkim, IV, 341)
 • “Allâh bu ümmete, zayıfların duâsı, namazları ve ihlâsları sebebiyle yardım eder.” 

değiştir el canlı türkiye haberleri yer alan ihlas anlamı

 • Allah, ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.(Nesâî, Cihâd, 24)
 • Zeyd b. Erkam (r.a.), Hz. Peygamber’in (s.a.v.) namazının ardından şöyle dua ettiğini söylemiştir. “…Allah’ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana ihlâsla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!”(Ebû Dâvûd, Vitr, 25)
 • “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, Birr, 34)
 • “Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah’a ihlâsla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu hâlde ölmüş olur.”(İbn Mâce, Sünnet, 9)
İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın