Deist Ne Demek? Deizm ve Deistlik

Deist ne demek, deizm kavramı ile ilişkilendirilebilecek bir soru çeşididir.Deizm nedir deistlik ne demektir gibi deist ile bütünleşen tüm kelime gruplarını sizler için bu içeriğimizde açıkladık. Deizm nedir gibi soruları araştıranların deistin ne olduğunu araştırması da olası bir durumdur.

Deist kavramı dün dinleri reddeden deizm inancını savunanlar için kullanılıyor. Deizm kavramının diğer bir ismi Yaradancılık olarak geçiyor.

Deist Latince Tanrı anlamına gelen Deus kelimesinden türemiştir. Özgür düşüncelere sahip olanların inanç şeklinin ifade edilmesinde kullanılmıştır.

Deist Ne Demek? İslam Ansiklopedisi’nin Açıklamasına Göre  Deizm Nedir?

deist nedir

İslam Ansiklopedisi’nin tanımına göre deizmin anlamı: “Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabii din anlayışı çerçevesinde nübüvveti şüphe ile karşılayan veya inkâr eden felsefî ekolün adı.”

İslam Ansiklopedisi deizm tanımına göre deist, ateizmden ayrılmak isteyen bir grubun aldığı isimdir.

Felsefe açısından “Varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikrî faaliyetler bütünü.” Anlamını taşımaktadır.

Deist Kavramı Kimler İçin Kullanılmaktadır?

din tdv haberler tabii butun islam vikipedi maddeleri

Deist deizm inancını benimsemiş kişiler için kullanılan bir kavramdır. Deist kavramını benimseyen kişiler hiçbir dine inanmazlar ve tüm dinleri reddederler. Deistlere göre Tanrı yalnızca akıl yolu ile ifade edilebilir. Bir din ile bütünleşip Tanrı kavramının anlatılması gerekmez.

Deist kişiler Kuran-ı Kerim, İncil gibi kutsal kitapları da reddederler. Kutsal kitapların insanlar tarafından yazıldığını iddia ederler. Deistler, ölümden sonraki hayat için söylenen cennet, cehennem, mahşer gibi ifadelerin hiçbirine inanmayanlardır.

Deizmin Tanımı

Deizm inancı, dinleri reddeden, yaratıcının evreni yaratıp ardından bu evrene hiçbir şekilde müdahale etmediğini savunan bir inanış biçimidir. Aslıda hiçbir dinin olmadığını savunan deizm, dinleri insanların çıkardığı görüşünü de savunur.

Deizmde, yaratıcı yalnızca evreni yaratmıştır, bu sorumluluğu bittiğinde dünya içerisinde olan hiçbir şeye karışmamıştır ve karışmayacaktır. Tanrı’nın varlığı hakkında şüphe oluşturmayan deizm kavramı, Tanrı’nın kusursuz olduğuna da inanır fakat peygamberlik, mucize, vahiy, ahiret, kutsal kitap gibi kavramları kabul etmez.

Deizmin amacı doğayı gözlemleyip Tanrı’nın varlığına ve sıfatlarına ulaşıp onu anlamaya çalışmaktır. Doğa ve mantık deizmde kaynak olarak gösterilir. İman kavramını da reddeden deizm savunucuları, ünlü filozof Voltaire dayandırdıkları görüş olan “Bir tasarımcının olduğu zaten gözler önündedir, aklımla bunu görüyorum. Bu yüzden bir Tanrı’ya iman etmem gerekmemektedir.” Kavramı ile bunu açıklamaktadır.

Deizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Deizm, Fransız aydınlanması ile 17.ve 18.yy’da ortaya çıkmıştır. Bu dönemin aydınlanma dönemi olması seküler bakış açısı yaklaşımını her alanda hayata geçirme istikrarıdır. O zamanlardan beri deizmin temel ilkesi “akıl dini” şeklinde olması ile ifade edilir. İslam, Yahudilik gibi vahiye dayanan dinlerden ayrılır. Ortaya çıktıktan sonra kuvvetlenmesinin en büyük sebeplerinden biri, bu tek tanrılı dinlere karşı tepkidir.

Deist ne demek? Deist nedir? Deistin savunduğu düşünceler, deizmin ortaya çıkışı gibi kavramların açıklamalarını sizler için bir araya getirdik. Siz de sevdiklerinizle paylaşarak onlarında bilgilenmesini sağlayabilirsiniz.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın